Oy Interpersona Ab - Annankatu 29 A, 7. krs - 00100 Helsinki - interpersona'@'interpersona.fi

Board Audit

interpersona takka

Arvioimme Board Audit-ohjelmassa hallituksen työskentelyä ja sen jäsenten suorituksia ja asiantuntemusta.

Päähuomio Audit-ohjelmissa on aina bisneksessä - strategian ja liiketoiminnan ymmärtämisessä ja siinä operoimisessa.

Arviointeja suorittavilla konsulteillamme on pitkä ja syvällinen kokemus johon nojaten he voivat suorittaa yrityksen toimintaympäristöön ja tavoitteisiin sekä omistajien odotuksiin suhteutetun laadukkaan arvion toimenpidesuosituksineen.

Board Auditin tavoitteet:

Hallitustyöskentelyn arviointi ja mahdollisten kehitystarpeiden selvittäminen. Arviointi käsittelee hallitustyöskentelyä kokonaisvaltaisesti:

Board Audit-ohjelman tuloksena syntyy kokonaiskuva hallituksen työskentelystä ja sen jäsenistä. Raportti sisältää myös toimenpide-ehdotukset.

Newsletter