Oy Interpersona Ab - Annankatu 29 A, 7. krs - 00100 Helsinki - interpersona'@'interpersona.fi

Management Audit

interpersona lampManagement Audit-ohjelmassa arvioimme avainhenkilöiden johtamistaitoja, ottaen huomioon yrityksen liiketoiminnan ja strategian sekä niiden asettamat vaatimukset yrityksen johdolle.

Päähuomio Audit-ohjelmissa on aina bisneksessä - strategian ja liiketoiminnan ymmärtämisessä ja siinä operoimisessa.

Arviointeja suorittavilla konsulteillamme on pitkä ja syvällinen kokemus johon nojaten he voivat suorittaa yrityksen toimintaympäristöön ja tavoitteisiin sekä omistajien odotuksiin suhteutetun laadukkaan arvion toimenpidesuosituksineen.

Management Auditin tavoitteet:

Management Audit-ohjelma kohdistuu yhtiön esimiehiin sekä avain-henkilöihin.

Ulkopuolinen asiantuntija:

Management Audit-ohjelman tuloksena syntyy riippumaton ja objektiivinen kuva yksilöistä ja heidän toimintatavoistaan. Ohjelmaan sisältyy aina henkilökohtainen palautekeskustelu toimenpidesuosituksineen.

Selvitämme myös johtamisen kokonaistilanteen, johtamisorganisaation  ja ohjausjärjestelmän toimivuuden.

Tuore referenssi

Newsletter