Oy Interpersona Ab - Annankatu 29 A, 7. krs - 00100 Helsinki - interpersona'@'interpersona.fi

Interpersona - We Know People

Interpersona är ett management konsultföretag som är grundat år 1988. Vi har utfört över 1.950 uppdrag i 16 olika länder på svenska, finska, engelska, tyska och ryska.

Vi har etablerat långvariga kundrelationer med stora och medelstora finländska och internationella företag. Vår utgångspunkt är att knyta de mänskliga tillgångarna och utvecklandet av dessa till våra uppdragsgivares strategi.

I vårt arbete använder vi oss av processerande och integrerande arbetsmetoder. Målet är att nå konkreta resultat och att själva bära vår del av ansvaret för detta - vi är inte enbart rådgivare. När det gäller de tjänster vi tillhandahåller vill vi stå för högsta expertis.

Interpersonas konsultteam

 

Nyhetsbrevet