Oy Interpersona Ab - Annankatu 29 A, 7. krs - 00100 Helsinki - interpersona'@'interpersona.fi

Board Audit

interpersona takka

I en Board Audit utvärderar vi styrelsens arbete samt dess medlemmars lämplighet, insats och sakkunnighet.

Tyngdpunkten ligger på businessen, på att förstå strategin och verksamheten och att ha förmåga att agera enligt det.

Utvärderingen görs av konsulter med lång och omfattande erfarenhet. Därmed kan de göra en högklassig utvärdering med relevanta rekommendationer som baserar sig på företagets verksamhetsomgivning och mål samt ägarnas förväntningar.

Målsättningar för Board Audit

En utvärdering av styrelsens aktiviteter och effektivitet samt analys av eventuella behov till förbättringar. Board Auditen är en omfattande utvärdering av styrelsens aktiviteter:

Board Audit-processen utmynnar i en oberoende och objektiv syn på individer och verksamhet och i konceptet ingår alltid individuell feedback med rekommendationer gällande utvecklingsbehov.

Nyhetsbrevet