Oy Interpersona Ab - Annankatu 29 A, 7. krs - 00100 Helsinki - interpersona'@'interpersona.fi

Management Audit

interpersona lampI en Management Audit utvärderar vi företagets nyckelpersoners ledarskapskompetens, med beaktande av företagets verksamhet och strategi samt de krav dessa ställer på ledaren.

Tyngdpunkten ligger på businessen, på att förstå strategin och verksamheten och att ha förmåga att agera enligt det.

Utvärderingen görs av konsulter med lång och omfattande erfarenhet. Därmed kan de göra en högklassig utvärdering med relevanta rekommendationer som baserar sig på företagets verksamhetsomgivning och mål samt ägarnas förväntningar.

Målsättningarna i en Management Audit

I ett Management Audit-program utvärderas ledarnas och de övriga nyckelpersoners kompetens. En utomstående expert:


Management Audit-processen utmynnar i en oberoende och objektiv syn på individer och verksamhet och i konceptet ingår alltid individuell feedback med rekommendationer gällande utvecklingsbehov.

Tyngdpunkten ligger på businessen, på att förstå strategin och verksamheten och att ha förmåga att agera enligt det.

Färsk referens

Nyhetsbrevet