Oy Interpersona Ab - Annankatu 29 A, 7. krs - 00100 Helsinki - interpersona'@'interpersona.fi

Rekrytering och karriärplanering

Tack vare vår mångåriga erfarenhet har vi på Interpersona byggt upp ett brett kontaktnät som vi utnyttjar i rekryteringar och karriärplaneringsprogram.

Rekrytering

Vi utför både direkt- och öppna rekryteringar inom business områden som vi har erfarenhet av.

Karriärplanering

En ny karriär öppnar sig inte av sig själv – du måste själv skapa den!

Tillsammans med den egna coachen byggs ett individuellt karriärplaneringsprogram upp så att det passar den egna situationen. Interpersonas erfarenhet av och kunskap om branschen, utmaningarna och individerna utnyttjas maximalt. Vi väljer alltid ut en coach som känner affärsverksamheten, verksamhetsbetingelserna samt arbetsbilden i fråga. interpersona office

Färsk referens

Nyhetsbrevet