Oy Interpersona Ab - Annankatu 29 A, 7. krs - 00100 Helsinki - interpersona'@'interpersona.fi

Undersökningar och utvärderingar

interpersona bagVi erbjuder våra kunder personalundersökningar, 360-utvärderingar, läsar- och medlemsundersökningar. Undersökningarna gör vi både kvantitativt och kvalitativt, genom enkäter och djupintervjuer.

Vårt koncept går ut på att hitta konkreta lösningar för våra kunders problem. Undersökningarna görs både som separata projekt och som delområden i andra, t.ex. Management Audit-uppdrag.

Förutom de traditionella personalundersökningarna utvecklar vi även team med fokus på kommunikation och att på öka teammedlemmarnas självkännedom. Vid dessa uppdrag använder vi oss bl.a. av Insight-metoden.

Alla projekt skräddarsys alltid utgående från kundens önskemål och situation.

Våra erfarna konsulter ansvarar för projekten.

Nyhetsbrevet