Interpersona News

Kesälomat ovat ohi ja yritykset ovat pitkälti palaneet arkeen. Covid-19 pandemia sekoitti pakkaa koko kevään, mutta rauhoittui kesälomien ajaksi. Heräsi jo varovainen toivo siitä, että syksyllä toimintaympäristö on enemmän entisen kaltainen. Koronan toinen aalto tekee kuitenkin toimintaympäristöstä edelleen epävarman ja vaikeasti ennustettavan.

Vaikka tilanne vielä ei ole ohi, voimme nyt jo selvittää miten yritykset ja etenkin niiden johtajat pärjäsivät Covid-19 pandemian ensimmäisen aallon aiheuttamassa poikkeustilassa.

THL on tutkimuksessaan (https://www.ttl.fi/tutkimushanke/miten-suomi-voi/) selvittänyt työhyvinvointia touko-kesäkuussa 2020. Tulokset ovat ehkä sikäli yllättäviä, että etätyön vaikutukset työhyvinvointiin ovat monelta osin myönteisiä. Monissa työntekijäryhmissä esimerkiksi krooninen työväsymys väheni ja työn imu kasvoi, vaikka työssä tylsistyminen hieman lisääntyi. Tutkimus kuitenkin nostaa esiin esimiestyön ja esimiesten jaksamisen koronakriisin aikana. Esimiehet kokivat aiempaa suurempaa henkistä kuormittumista.

Keväällä Interpersona teki verkostonsa keskuudessa oman gallupin, jossa kysyttiin johtamisesta Covid-19 kriisin aikana. Tulokset antavat ymmärtää, että johtotasolla selvittiin poikkeustilasta hyvin. Uuteen tilanteeseen sopeuduttiin nopeasti ja päätöksenteko sujui ketterästi. Etätyö toi mukanaan uusia hyviä toimintatapoja ja tehosti ajankäyttöä, mutta aiheutti myös haasteita esimiestyölle. Virtuaalijohtaminen sujui pääosin hyvin, mutta normaalin ihmisläheisen ja vuorovaikutteisen johtamisen puutteen vaikutukset mietityttivät vastaajia.

Yrityksen arvot ja kulttuuri luovat hyvän perustan johtamiselle myös kriisin aikana, mutta moni johtaja joutuu nyt etänä painimaan isojen operatiivisten kysymysten kanssa. Monitasoisen epävarmuuden tila voi olla painostava johtajalle, joka saattoi tänä keväänä kohdata ensimmäisen ison kriisinsä johtajana. Johtamistyön kehittäminen ei ehkä juuri nyt ole yritysten agendalla, mutta yhtäkään johtajaa ei pidä jättää yksin haasteidensa kanssa. Yrityksen kannattaa tarjota johtajilleen tukea ja sparrausapua joko yrityksen sisältä tai ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Paineen alla uupunut tai epävarmuuden takia hukassa oleva, mahdollisesti etänä työskentelevä johtaja on riski, johon yrityksellä juuri nyt ei ole varaa. Juttelemme mielellämme lisää siitä, miten johtajia voidaan sparrata tämän kriisin läpi.

Nina Henricson
nina.henricson@interpersona.fi