Johtoryhmätyön arviointi

Kokenut tiimimme antaa arvioinnin kautta hallitukselle ja toimitusjohtajalle arvokasta tietoa ylimmän johdon osaamisesta, heidän kapasiteetistaan ja potentiaalistaan toimeenpanna hallituksen määrittämän strategian ja vision.

Johtoryhmäarvioinnin tavoitteet:

Johtoryhmäarviointi kohdistuu yhtiön esimiehiin sekä avainhenkilöihin.

Avainalueita arvioinnissa:

  • Johtaminen ja potentiaali
  • Arvo organisaatiolle ja kriittiset kysymykset, jotka on otettava huomioon
  • Kehitysalueet ja suositukset
  • Yhteenveto johtoryhmän jäsenten suorituksista ja potentiaalista

Tulemme mielellämme kertomaan lisää.