Outplacement

Interpersonan outplacement palvelu koostuu henkilökohtaisesta uudelleensijoittamisohjelmasta, joka on räätälöity henkilön senhetkisen tarpeeseen ja tilanteeseen. Ohjelma laaditaan yhdessä oman henkilökohtaisen valmentajan kanssa. Henkilökohtainen valmentaja on henkilön tukena koko ohjelman ajan.

Konsulteillamme on vankka kokemus coachaamisesta ja rekrytoinnista. He osaavat analysoida yritysmaaliman tilanteen sekä työmarkkinoiden tämänhetkiset haasteet ja mahdollisuudet.

Outplacement ohjelman tavoitteet:

Urasuunnittelu-ohjelman tavoitteena on henkilön nopea uudelleensijoittaminen työelämään seuraavien toimenpiteitten avulla:

    • Tuetaan henkilöä työhakuprosessissa, sen suunnittelussa ja seurannassa.
    • Kartoitetaan henkilön osaaminen ja kapasiteetti. Näiden pohjalta laaditaan yhdessä suunnitelma, joka huomioi työmarkkinoilla vallitsevan tilanteen
    • Henkilö pidetään aktiivisena ja päämäärähakuisena, vaikka työnhakuprosessi välillä voi tuntua turhauttavalta.