Yrityskulttuurin arviointi – Yhdistä ja Johda

Menestyvässä yrityksessä työntekijät toteuttavat strategiaa omassa työssään omalla osaamisalueellaan. Menestyvät yritykset ja näiden yritysten johto ymmärtävät toimintaa ohjaavaa kulttuuria ja osaavat hyödyntää sitä voimavarana. Arvot ovat henkilöstä yhdistäviä tekijöitä, joiden voimaa johto voi hyödyntää yrityksen vision saavuttamisessa.

Uusin arviointimme määrittelee yrityskulttuurin ja auttaa ymmärtämään mitkä asiat ohjaavat toimintaa ja mitkä arvot yhdistävät henkilöstöä. Yrityskulttuurin ymmärtäminen on todellinen etu, kun johdetaan yritystä menestykseen.

Arviointi keskittyy kysymyksiin kuten:

  • Mitkä yhteiset (tai piilotetut) arvot ohjaavat työntekijöiden käyttäytymistä ja päivittäistä päätöksentekoa?
  • Tukevatko sisäiset prosessit ja viestintä organisaation visiota?
  • Tukeeko organisaation rakenne, päätöksentekoprosessi ja työskentelytavat / työkalut organisaatiota vision saavuttamisessa?
  • Mitkä tuntemattomat esteet haittaavat organisaatiota saavuttamasta tavoitetaan?

Tulemme mielellämme kertomaan lisää.