Covid-19 enkät

Våren har präglats av Covid-19-krisen och de utmaningar den medfört. Under våren har företagen tvingats att tänka om medan vi alla fått lära oss att leva och fungera i en osäker, virtuell omgivning. Vi hoppas vi snart får återgå till en normal existens. Denna tid ger emellertid också värdefulla möjligheter att lära sig nytt och utveckla nya modeller för framtiden.

På Interpersona har vi använt våren till att utveckla våra tjänster. Vi har begrundat våra kunders situation och de utmaningar som krisen har medfört dem. En viktig fråga är företagets reciliens, dvs. förmåga att fungera i ett undantagstillstånd. Reciliences påverkas i högsta grad av företagskulturen och ledarskapet. Vi utvecklar för tillfället en tjänst under arbetsnamnet ”Recilience audit”, där vi utvärderar företagets verksamhet under krisen. Frågan kommer att bli aktuell när vi vill utnyttja den erfarenhet och de lärdomar som Covid-10  krisen medfört.

Vi uppskattar högt om ni tar en kort stund att svara på en fråga gällande ledarskap under krisen. Ni kommer till frågan via länken nedan.

https://response.questback.com/oyinterpersonaab/wyiyvoxdse

Vi önskar er en solig vår och krafter i hanteringen av den pågående krisen!