Ekon.Mag Jukka Pirskanen är ny medlem i Interpersonas Corporate Advisor -team

Vi önskar Jukka välkommen till Interpersonas team. Jukka för med sig erfarenhet och kunskap speciellt vad gäller utvärdering och utveckling av ledningsgrupper samt coaching av ledare och personal i samband med organisationsförändingar.

Jukka Pirskanen har i över 30 år jobbat som specialist- och ledare inom finansbranschen. Han har fungerat som affärsledare i företag inom bank-, livsförsäkrings- och egendomsförvaltningsbranchen. Som ledare har han en gedigen erfarenhet av att leda utveckling av ny business och nya koncept, integrering i samband med fusioner och förvärv samt försäljning av specialisttjänster. Jukka har suttit i styrelsen i flera investeringsbolag. Han är också en erfaren rekryterare och har fungerat som mentor år flera personer.

”Företagsvärlden finner sig nu i en extraordinär situation till följd av pandmein, men utvecklingen av ledningsgruppens arbete och utvärdering av dess sammansättning hör till företagens vardag också i tider av förändring” säger Jukka Pirskanen. ”Interpersonas Management Audit-program, omfattande förslag till utveckling, ger ett utmärkt stöd i denna process” tillägger han.

Vi berättar gärna mera om vårt Management Audit-program och hur programmet kan anpassas till bolagets situation och behov.

Nina Henricson

Corporate Advisor, CEO

För mera information, ta kontakt med:

INTERPERSONA Nina Henricson, Corporate Advisor, Verkställande direktör
Mobil + 358 40 578 1143, e-post: nina.henricson@interpersona.fi

Jukka Pirskanen, Corporate Advisor
Mobil + 358 50 3809 777, e-post: jukka.pirskanen@interpersona.fi