Services

Styrelseutvärdering


Vår erfarenhet är att en kombination av djupgående intervjuer med företagets nyckelpersoner och en grundlig analys av styrelsens KPI-rapport ger en uttömmande bild av styrelsens arbete och dess mervärde till både aktieägarna och styrelsen.

Ledningsgrupps-utvärdering

Vårt erfarna team ger styrelsen och VD:n en värdefull inblick i högsta ledningens kunnande, inklusive deras kapacitet och potential att verkställa den av styrelsen fastslagna visionen, värderingarna och strategin.

Utvärdering av företagskulturen

Vår nya utvärderingsmodel definierar företagskulturen och ger insikt i vilka drivkrafter som styr arbetet och vilka värderingar som förenar personalen. Att förstå företagskulturen är en värdefull tillgång när man leder företaget till framgång.

Outplacement


Interpersonas outplacement service består av ett individuellt karriärplaneringsprogram, anpassat till individens situation och behov. Programmet utvecklas tillsammans med en personlig coach, som finns tillhands för att ge stöd under hela programmet.

Interpersona

We know people

Interpersona grundades 1988, och sedan dess har vi framgångsrikt slutfört mer än 2100 uppdrag i 16 olika länder.
Läs mera

" En solid och regelbunden styrelse-utvärderingsprocess är ett av de viktigaste verktygen en styrelse har till sitt förfogande när det gäller att förbättra och effektivera styrelsearbetet och för att identifiera eventuella kritiska utvecklingsområden. "

Kaj-Gustaf Bergh - Styrelseordförande för Interpersona

Team

Nina Henricson

CEO, Corporate Adviser

Nina Henricson har arbetat för Interpersona sedan 1999 och har varit engagerad i över 1000 projekt under sina 20 år i företaget. Hon började som juniorkonsult och blev senare partner, idag är hon Inerpersonas VD och Corporate Advisor. Nina har spelat en nyckelroll i utvecklingen av Interpersona. Nina har en MBA-examen från Hanken och en kandidatexamen från Novia. Han talar flytande svenska, finska och engelska.

 

Benny Ginman

Corporate Adviser

Benny Ginman har arbetat som Corporate Advisro på Interpersona sedan 2009 efter att han gått i pension från Intel Corporation. Under Intels 37 år har han varit engagerad i många områden inom internationell affärsverksamhet. Han har arbetat med performance management, affärsetik, successionsplanering, risktagande, coaching och fusioner. Benny har bott utanför Finland i 28 år och talar flytande engelska, svenska, finska och tyska.

Susanne Stenfors

Corporate adviser

Susanne Stenfors har en lång internationell erfarenhet som affärsrådgivare, revisor samt operativ och strategisk chef för Andersen och Ernst & Young. Hon har lett olika globala team och varit medlem av Andersen och Ernst & Young Global HR-kommittéer. Susanne kom till Interpersona som Corporate Advisor år 2006. Hon talar flytande svenska, finska och engelska och har en bakgrund på ryska och tyska.

Thomas Ahlström

Corporate adviser

Thomas Ahlström har en gedigen erfarenhet från olika ledande poster inom finansvärlden. Han har under de senaste tjugo åren varit styrelsemedlem i olika noterade och onoterade bolag, samt familjebolag. Thomas har också varit ordförande eller medlem i flera nomineringsutskott, och har erfarenhet av VD och styrelserekryteringar. Frågor som gäller familjebolags ägarstyrning är speciellt nära hans hjärta. Thomas talar flytande finska, svenska och engelska och klarar sig på tyska.

Jukka Pirskanen

Corporate adviser

Jukka Pirskanen har i över 30 år jobbat som specialist- och ledare inom finansbranschen, speciellt i banker samt livsförsäkrings- och placeringsföretag. Som ledare har han en gedigen erfarenhet av att leda utveckling av ny business och nya koncept,  integrering i samband med fusioner och förvärv samt försäljning av specialisttjänster. Han har suttit som styrelsemedlem i flera investeringsbolag. Hans arbetsspråk är finska, svenska och engelska.

Referenser

Våra kunder

Nyheter

Företagen har börjat återvända till vardagen efter sommaren. Hela våren präglades av Covid-19-pandemin och under sommaren fanns det ett försiktigt hopp om att verksamhetsmiljön under hösten skulle återgå till det som vi idag kallar för…

Läs mer

Våren har präglats av Covid-19-krisen och de utmaningar den medfört. Under våren har företagen tvingats att tänka om medan vi alla fått lära oss att leva och fungera i en osäker, virtuell omgivning. Vi hoppas vi snart…

Läs mer

Vi önskar Jukka välkommen till Interpersonas team. Jukka för med sig erfarenhet och kunskap speciellt vad gäller utvärdering och utveckling av ledningsgrupper samt coaching av ledare och personal i samband med organisationsförändingar. Jukka Pirskanen har…

Läs mer

Kontaktuppgifter

Nina Henricson
(+ 358 40 5781143)

E-post:
interpersona@interpersona.fi

Huvudkontor

Oy Interpersona Ab

Mannerheimvägen 12 B, 5 vån.
FIN-00100 HELSINGFORS

Phone: + 358  9 251 66 230

Få våra nyhetsbrev
Namn och e-post

Please enable the javascript to submit this form