Interpersona News

Företagen har börjat återvända till vardagen efter sommaren. Hela våren präglades av Covid-19-pandemin och under sommaren fanns det ett försiktigt hopp om att verksamhetsmiljön under hösten skulle återgå till det som vi idag kallar för det nya normala. Vi hade hoppats på att den befarade andra vågen av Covid-19 skulle utebli. Idag kan vi tyvärr konstatera att pandemin ännu gör verksamheten osäker och framtiden svår att förutse.

Tots att osäkerheten hänger i luften kan vi redan nu blicka tillbaka på det gågna halvåret och se hur företagen och speciellt deras ledare tacklade undantagstillståndet.

Institutet för hälsa och välfärd har i sin undersökning (https://www.ttl.fi/tutkimushanke/miten-suomi-voi/) kartlagt välbefinnandet i arbete under maj-juni 2020. Resultaten är intressanta i det avseende att distansarbetet i hög grad upplevts positivt. I flera arbetsgrupper har t.ex. den kroniska arbetströttheten minskat, man har upplevt en större motivation för sitt abete samtidigt som man upplevt distansarbetet en aning mera tråkigt. Undersökningen lyfter fram ledarskapet och chefernas ork under coronakrisen. Cheferna har upplevt en större emotionell belastning under krisen.

Under våren utförde Interpersona en gallup inom sitt nätverk, där vi frågade om ledarskapet under Covid-19 krisen. Resultaten visar att företagen klarade undantagstillståndet bra. De anpassade sig snabbt till den nya situationen och beslutsfattandet var smidigt. Distansarbetet förde med sig nya, fungerande verksamhetsmodeller, effektiverade tidsanvändingen men resulterade i nya utmaningar i ledarskapet. Det virtuella ledarskapet fungerade i regel bra men saknaden av medmänskligt och interaktivt ledarskap förde med sig nya utmaningar.

Företagets värderingar och kultur skapar en solid grund för ledarskap också under en kris. Många chefer är idag tvugna att ta ställning till stora operativa frågor på distans. Att leda i en osäker verksamhetsmiljö är en utmaning för chefer och i våras mötte många chefer sin första stora krisen som förman. Utveckling av ledarskapet är kanske inte idag högst på företagets agenda men en chef ska inte lämnas ensam med sina utmaningar. Cheferna behöver idag, mer än på länge, stöd och coaching, antingen internt eller med hjälp av utomstående expertis. En utmattad eller vilsen chef, som eventuellt arbetar på distans, är en risk som inget företag har råd med i dagens läge. Tag kontakt med Nina, på nina.henricson@interpersona.fi för att diskuterar vidare hur chefer kan stödas och coachas genom denna kris.

Interpersonas team önskar alla en framgångsrik höst!