Ledningsutvärdering

Vårt erfarna team ger styrelsen och VD:n en värdefull inblick i högsta ledningens kunnande, inklusive deras kapacitet och potential att verkställa den av styrelsen fastslagna visionen, värderingarna och strategin.

En ledningsutvärdering ger styrelsen och VD en värdefull inblick i högsta ledningens kunnande, inklusive deras kapacitet och potential att verkställa den av styrelsen fastslagna visionen, värderingarna och strategin.

 • Utvärdering av medlemmarna i högsta ledningen:
   • Ledarskap och potential
   • Värde för organisationen och kritiska punkter som bör övervägas
   • Utvecklingsområden och rekommendationer
   • Sammanfattning av ledningsgruppens prestationsnivå och potential