Outplacement

Interpersonas outplacement service består av ett individuellt karriärplaneringsprogram, anpassat till individens situation och behov. Programmet utvecklas tillsammans med en personlig coach, som finns tillhands för att ge stöd under hela programmet.

Våra konsulter har gedigen erfarenhet av coaching och rekrytering, samt en förmåga att analysera läget inom företagsvärlden samt de rådande utmaningar och möjligheter på arbetsmarkanden. Målet med outplacement- programmet är att stöda individen att hitta en ny karriär genom att:

  • Handleda individen i att planera en jobbsökningsprocess, och ge stöd så att planen följs
  • Kartlägga individens kompetens och kapacitet för att tillsammans utveckla en plan som beaktar det rådande läge på arbetsmarkanden.
  • Stöda individen då sökandet känns frustrerande och se till att individen hålls aktiv och fokuserad.