Styrelseutvärdering

Vår erfarenhet är att en kombination av djupgående intervjuer med företagets nyckelpersoner och en grundlig analys av styrelsens KPI-rapport ger en uttömmande bild av styrelsens arbete och dess mervärde till både aktieägarna och styrelsen.

Områden som berörs i en styrelseutvärdering

  • Styrelsens sammansättning och arbetsprocesser
  • Kvaliteten och effektiviteten i styrelsens arbete
  • Förhållandet mellan styrelsen och ledningen
  • Styrelsemedlemmarnas kompetens, expertis, attityd och integritet  

 

Vår tjänst

Board Audit Extended

Board Audit Light