Tietosuojaseloste asiakkaille

Laadittu 24.5.2018

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Interpersona Oy kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Interpersona Oy. Interpersona Oy vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Oy Interpersona Ab
Yritystunnus: 0671376-5
Osoite: Mannerheimintie 12 B, 5 krs., 00100 Helsinki
Puhelinnumero: +358 40 5781143
Sähköposti: nina.henricson@interpersona.fi

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa:

Nina Henricson (yhteystiedot yllä)

2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN TARKOITUS

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään osana asiakasyritysten antamia toimeksiantoja, joita ovat esim. rekrytoinnit tai tiimiarviot. Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen.

Kotisivujen lomakkeessa kerättyjä tietoja käytämme ainoastaan yhteydenottoihin, eikä niitä tallenneta tai luovuteta kolmansille osapuolille.

3. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Interpersona Oy kerää henkilötiedot kahteen eri rekisteriin: projektiarkistoon ja asiakasrekisteriin.

Projektiarkiston henkilötietoja käytetään asiakasprojektien yhteydessä. Projektiarkisto sisältää rekisteröidyn itsensä tai tämän työnantajan antamia tietoja. Näitä henkilötietoja ovat esim.: Nimi, ikä, lähiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, koulutus / ammatti, vapaamuotoinen kuvaus itsestä sekä rekisteröidyn itsensä antamat lisätiedot.

Asiakasrekisterimme koostuu asiakasprojektien yhteydessä saatuihin henkilötietoihin, näitä tietoja käytämme mm. uutiskirjeemme lähettämiseen noin 1- 2 kertaa vuodessa. Asiakasrekisteri sisältää henkilön nimen, lähiosoitteen ja sähköpostiosoitteen.

4. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJIEN RYHMÄT

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Oy Interpersona Ab voi luovuttaa henkilötietoja asiakasyritykselle voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

5. TEKNISET JA ORGANISATORISET TURVATOIMET 

Kaikkia Oy Interpersona Ab:lle luovutettuja tietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä käsittele muut kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Manuaaliset listaukset

Kaikki henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.

ATK:lle tallennetut tiedot. Palomuurilla suojatut palvelimet sijaitsevat lukitussa tilassa, johon pääsy on ulkopuolisilta kielletty. Verkkosivustossa annettuja tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Tunnukset annetaan vain toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville. Rekisteröidyltä itseltään kerätyt henkilötiedot saattavat tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti.  

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

7. SINUN OIKEUTESI

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Tämän teet ottamalla yhteyttä rekisteripitäjään, Nina Henricsoniin, nina.henricson@interpersona.fi .

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tästä: [http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html].

8. OTA YHTEYTTÄ

Lisätietoja saat halutessasi rekisterinpitäjältä, Nina Henricsonilta. puh. +358 40 578 1143 tai sähköposti: nina.henricson@interpersona.fi.